Innsamling av vevsprøver på Dombåsutstillinga

Frivillig innsamling av vevsprøver på hundeutstillinga på Dombås

Gjennom et  samarbeidsprosjekt mellom Norske Elghundklubbers Forbund, Geninova og Biobank  blir det samlet  inn DNA-prøver fra Norsk elghund grå, og fra Norsk elghund svart. Prøvene brukes til genetisk analyse, for bruk i avlsarbeid for forbedrede jaktegenskaper. Utstillingene er den beste muligheten til å gjennomføre slik prøveinnsamling effektivt. De som er ansvarlig for denne prøvetakingen varsler nå at de ønsker å møte flest mulig hundeeiere under Dombåsutstillinga.

Prøvene blir tatt ved hjelp av såkalte kinnsvabere, som henter ut arvestoff fra hundens munn. Prøvetaking er smertefri og ukomplisert. Hundens id-chip blir scannet, og prøven blir knyttet opp mot hundens id-nummer. BioBank tilbyr gratis lagring i hele hundens levetid for alle vevsprøver som blir mottatt fra Norsk Elghund i 2015. 

 

Finn oss på Facebook