Jaktprøver

Klubben arrangerer både bandhund- og løshundprøver i tilegg også fersk-, blod- og de nye elgsporprøvene. For mer info, se undersider for hver prøvetype.

Finn oss på Facebook