Avlysing av alle arrangement

Alle klubber og forbund  avlyse
alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning


Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

DVS at Miljøtrening i Stryn 14. mars er avlyst.  Miljøtrening i Lom Tysdager er avlyst, Miljøtrening på Otta Torsdager er avlyst fram til påske. 

Vi kommer tilbake med info når det er lov å arrangere treninger igjen. 

Finn oss på Facebook