Årsmøtereferat 2019

Årsmøtereferat ligger som vedlegg. 

Vedlegg:
Last ned denne filen (Referat Årsmøte 2019.pdf)Referat Årsmøte 2019.pdf[ ]17-02-2020 19:29

Finn oss på Facebook