PRØVESESONGEN ER AVSLUTTET

På grunn av for mye snø i alle prøveterreng har vi avsluttet prøvene i år. Velkommen tilbake neste år. De som har betalt men ikke fått gått prøve vil få refundert påmeldingsavgiften ved å legge fram kvittering. Sendes til leolsen72@@gmail.com

Finn oss på Facebook