Blodsportrening i onsdag 15.05.19 . kl 18 på Otta ved Varphaugen.

Blodsportrening i onsdag 15.05.19 . kl 18 på Otta ved Varphaugen.

For at vi skal ha oversikt på antall spor, så er det fint om den som kommer og vil gå spor sender melding til B. Sæta på 99009658.  50 kr pr spor. Vi ordner med kaffe.

Finn oss på Facebook