Dom i Egmont saken

Er det noen som har synspunkt / meninger om denne dommen og hva vi bør gjøre videre så ta kontakt med Styret slik att vi får fram meninger fra dere medlemmer.

Dommen i Egmont-saken har  falt.
Tingretten gitt Egmont medhold på alle punkter. Det betyr at NEKF er dømt til å betale det hele og fulle krav pluss saksomkostninger.
FS ber om ro rundt saken inntil NEKF har tatt stilling til hva som blir neste skritt. Dette må skje før ankefristen går ut.
Saken vil bli drøftet på ledermøte 23.januar og høyst sannsynlig blir det innkalt til et Ekstraordinært RS.

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (Dom Egmont-sak.pdf)Dom i Egmont saken [ ]17-01-2016 21:01

Finn oss på Facebook